Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.

   Реалізація бюджетної програми відповідальним виконавцем якої в області є Одеське облводресурсів, у 1 півріччі 2015 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 40583,2 тис.грн. Касові видатки склали 39735,8 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в межах сум, передбачених кошторисами у обсязі 39472,6 тис.грн.

     Фінансування експлуатаційних заходів у 1 півріччі 2015 року дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.

    За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 160088 гривень, за КЕКВ 2140 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 70379 гривень, які в основному спрямовані на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 10 бюджетних організаціях.

     У 1 півріччі 2015 року за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 130,2 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 181 тис.га., виконано 2167 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану поверхневих вод, подано води для зрошення сільськогосподарських культур на площі 29,3 тис.га. Обсяг власних надходжень у 1 півріччі 2015 року склав 15210,4 тис.грн, що у 2.1 рази більше рівня відповідного періоду 2014 року.

    За рахунок коштів загального та спеціального фондів у 1 півріччі 2015 року було відремонтовано 131 одиницю механізмів та транспортних засобів, 501 гідроспоруду, 146 гідропостів, 53 виробничі споруди, 160,2 км каналів, 17,6 км трубопроводів, 168 насосних станцій, 362 агрегата.

   Штатна чисельність працівників 2132 одиниці. Середньомісячна заробітна плата склала 1791 грн.