Проект WWF «ВІДНОВЛЕННЯ ОЗЕР ЛУНГ – САФЬЯН. УКРАЇНА»

Партнери:
• Одеське обласне виробниче управління по водному господарству
• Дунай – Карпатська програма WWF International

Тривалість проекту: 12 місяців (10.06.2007-31.06.2008)

Фінансування проекту:  здійснюється за рахунок фондів WWF International/DCP

Мета:
Оптимізація водного режиму озерно-плавневої системи Саф’ян – Лунг – Катлабух за рахунок часткової реконструкції та зміни режимів експлуатації шлюзів, розчистки основних каналів водообміну та внутрішніх проток для забезпечення процесів затоплення, проточності та функціонування плавнів, максимально наближених до природних умов.

Завдання Проекту:

• Відновлення максимально наближеного до природного режиму озер Лунг-Сафьян і Старонекрасівських плавнів:
o Відновлення максимально можливого природного водообміну з озером Катлабух, з метою поліпшення якості води і ролі плавнів як місця нересту риб.
o Оптимізація водного режиму озерно-плавневої екосистеми Саф’ян – Лунг – Катлабух за рахунок часткової реконструкції каналів водообміну і створення проранів в греблях, які відокремлюють проектну територію від озера Катлабух.
o Розробка стійких методів використання озер для рибництва у відновленій екосистемі.

Очікувані результати:
• Оцінка стану екосистем озер Лунг і Саф’ян в межах прибережних захисних смуг і рекомендації по відновленню водного режиму максимально наближеного до природного.
• Модифікація каналів водообміну з вказівкою місць розташування, кількості та технічних характеристик проранів.
• Рекомендації по організації стійкого використання озер Лунг і Саф’ян, включаючи розвиток туризму і рибництва.