Програма добросусідства Румунія-Україна, проект 2007/141-164 “РОЗВИТОК ТРАНСГРАНИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В ЄВРОРЕГІОНІ “НИЖНІЙ ДУНАЙ”

Партнери:
• Одеське обласне виробниче управління по водному господарству
• Рада повіту Тульча (Румунія)
• Адміністрація біосферного заповідника Дельти Дунаю (Румунія)
• Дністровський – Прутське басейнове управління водного господарства (Україна)
• Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія (Україна)
• Центр регіональних досліджень (Україна)

Асоційовані партнери:
• Одеська обласна рада (Україна)
• Управління водних ресурсів повіту Тульча (Румунія)
• Комунальна організація “Агентство трансграничного співробітництва Єврорегіону “Нижній Дунай” (Україна)
• Дунай – Карпатська програма Всесвітнього фонду природи (Україна)

Тривалість проекту: 24 місяці

Фінансування проекту:
• Європейська комісія (88,31 %)
• Одеське обласне виробниче управління водного господарства
• Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія

Обгрунтування:

Необхідність посилення трансграничного співробітництва між Україною і Румунією у сфері інтегрованого управління водними ресурсами Дунайського басейну обумовлена наступними чинниками:
• необхідність узгодження дій з політикою ЄС у сфері управління водними ресурсами;
• потреба в створенні системи дієвого трансграничного моніторингу, який повинен стати інструментом ухвалення аргументованих рішень в процесі управління водними ресурсами і попередження надзвичайних ситуацій на всіх рівнях: місцевому, регіональному, національному і міжурядовому;
• потреба в дієвій системі трансграничного управління надзвичайними ситуаціями і захисту від паводків;
• необхідність впровадження інтегрованого підходу в управлінні Дунайським басейном, що включає стійке використання природних ресурсів, відновлення і реабілітацію природних екосистем дельти Дунаю і Придунайських озер, а також управління Румунською і Українською територіями білатерального біосферного заповідника Дельти Дунаю.
На регіональному рівні (Українська територія Придунайського регіону) і на рівні Єврорегіону “Нижній Дунай” проект сприятиме рішенню наступних задач:
• поліпшення якості життя і здоров’я населення шляхом поліпшення якості води, процесів очищення води і водовідведення, санітарного стану водних ресурсів в регіоні;
• створення можливості функціонування дієвої системи трансграничного гідрологічного моніторингу і моніторингу якості води в Єврорегіоні “Нижній Дунай”;
• розвиток сучасної трансграничної системи реагування на надзвичайні ситуації, зокрема паводки, та сповіщення населення про них.
• поліпшення обміну даними і інформацією між управліннями водного господарства, а також регіональними і місцевими властями Одеської області і повіту Тульча;
• сприяння досягненню вищого рівня взаємодії між національними системами моніторингу Румунії і України в Дунайському басейні, а також впровадження їх в систему моніторингу Дунайського басейну в цілому;
• поліпшення системи захисту від паводків на українській частині території Дунайської заплави. На сьогоднішній день близько 108 км. греблі уздовж української частини Дунаю не відповідають умовам пропуску паводку 1%-ої забезпеченості; 32 км. гребель знаходяться в аварійному стані;
• поліпшення ситуації в області сільського господарства в українській частині Придунайського регіону, де до цих пір використовуються застарілі сільськогосподарські технології, що приводить до ерозії, забруднення ґрунту і поверхневих вод, до деградації екосистем, включаючи водно-болотні угіддя міжнародного значення;
• поліпшення умов для розумного просторового планування і землекористування в українській частині Придунайського регіону, особливо, зважаючи на високу густоту населення на даній території і високу біорізноманітність;
• розробка стратегії адаптації інфраструктури і методів управління водними ресурсами до наслідків глобальних змін клімату таких, як підвищення температури, підвищення рівня Чорного моря, частоти і катастрофічних наслідків надзвичайних ситуацій в Дунайському басейні (катастрофічний паводок);
• поліпшення доступу громадськості до інформації про стан водних ресурсів в українській частині Придунайського регіону;
• сприяння впровадженню комплексного підходу шляхом залучення місцевого населення до процесу ухвалення рішень на місцевому і регіональному рівнях, особливо тих рішень, які мають відношення до здоров’я населення і безпеки життя, а також якості навколишнього середовища.

Основні стримуючі чинники в Україні і Румунії:
• недостатньо досвіду в комплексному управлінні басейнами міжнародних водних об’єктів, в стійкому управлінні водно-болотними угіддями і у використанні їх ресурсів, в просторовому плануванні на локальному і регіональному рівнях;
• недостатньо грошових коштів для впровадження заходів, направлених на дієвий контроль і захист від паводків;
• низький рівень трансграничного і транснаціонального співробітництва й слабкі технічні можливості для гідрологічного моніторингу та попередження надзвичайних ситуацій по всьому Дунаю в цілому;
• слабка гармонізація Українського і Румунського законодавства у сфері управління водними ресурсами;
• обмежений доступ місцевого населення до інформації про стан водних ресурсів.
Проект безпосередньо сприяє розвитку трансграничного співробітництва в Єврорегіоні “Нижній Дунай” шляхом практичного впровадження рішення Ради Єврорегіону “Нижній Дунай” про затвердження Плану дій Комісії Єврорегіону по екологічному менеджменту і управлінню надзвичайними ситуаціями на 2007 рік (№21 від 8 грудня 2006 року), а також сприяє трансграничному співробітництву між Румунією і Україною у сфері управління водними ресурсам шляхом залучення уповноважених з реалізації Угоди між Урядом України і Урядом Румунії про співпрацю у сфері водного господарства на прикордонних водах.
Даний проект розглядається як компліментарний до проекту Phare CBC «Інтегрована система моніторингу факторів навколишнього середовища, біорізноманіття, та природних ресурсів на території Міжнародного біосферного заповідника «Дельта Дунаю» Румунія-Україна»

Цілі:

Загальною метою Проекту є сприяння впровадженню інтегрованого підходу до управління водними ресурсами за допомогою організації співпраці, спільної роботи, координації і зв’язку між зацікавленими сторонами для досягнення стійкого розвитку і кращої якості життя в прикордонних районах України і Румунії, зокрема в Єврорегіоні “Нижній Дунай”.
Безпосередня мета Проекту – вдосконалення інституційної інфраструктури, поліпшення технічних можливостей і формування “набору інструментів” управління водними ресурсами в Єврорегіоні “Нижній Дунай” для місцевих властей. Метою проекту також є посилення контактів між регіональними управліннями водних ресурсів в прикордонних регіонах України і Румунії.

Завдання Проекту:

• сприяння посиленню раціонального використання водних і земельних ресурсів в прикордонних регіонах України і Румунії;
• розвиток транскордонного співробітництва у сфері інтегрованого управління водними ресурсами;
• вдосконалення управління екосистемами і господарською діяльністю, що використовує водні ресурси (рибальство, экотуризм, рекреація та сільське господарство);
• вдосконалення територіального планування та міжсекторного співробітництва;
• залучення громадськості до процесу управління водними ресурсами;
• розвиток співпраці між управліннями водних ресурсів в прикордонних регіонах України і Румунії;
• впровадження базових принципів Рамкової Водної Директиви ЄС.
Безпосереднє завдання Проект – модернізація системи гідрометеорологічного і гидрохимического моніторингу на українській території Придунайського регіону і розвиток україно-румунської інтегрованої системи гідрологічного моніторингу Дунаю.
Проект реалізовуватиметься в Одеській області та в повіті Тульча, які входять до складу Єврорегіону “Нижній Дунай”. Виконання Проекту також передбачає тісне співробітництво з обласними управліннями водного господарства Закарпатської та Івано-Франківської областей, з Дністровсько- Прутським басейновим управлінням водного господарства (Чернівці).

Цільова група Проекту й основні заходи:

Цільова група Проекту включає 3 основних категорії:
1) Органи державної влади і організації, безпосередньо залучені в дії і події проекту:
• Одеське обласне виробниче управління водного господарства;
• Придунайське управління каналів, захисних споруд і водосховищ;
• Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія (99 фахівців);
• Державне управління екології і природних ресурсів в Одеській області;
• Управління контролю землекористування в Одеській області;
• Одеське обласне управління аграрної політики;
• Ізмаїльське лісництво;
• Одеське обласне управління рибного господарства;
• Одеське обласне управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій, Комісія з екології і надзвичайних ситуацій Єврорегіону “Нижній Дунай”;
• “Apele Romane” – управління водного господарства повіту Тульча;
• Дунай ський біосферний заповідник (Україна) і адміністрація біосферного заповідника “Дельта Дунаю” (Румунія).

2) Органи державної влади і місцевого самоврядування українських прикордонних районів (Ренійського, Ізмаїльского, Кілійського, Болградського, Арцизського і Тарутінського), Ізмаїла, Рені, Вилкове, Кілії та Болграда із загальним населенням 455 тис. чоловік. Природоохоронні неурядові організації;
3) Фахівці в області управління водним господарством і захисту від паводків Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів, Закарпатського та Івано-Франківського обласних управлінь водного господарства.

Основні напрями діяльності в рамках проекту:
• дослідницька робота;
• навчання персоналу;
• розробка ГІС;
• створення можливостей для трансграничного гідрометеорологічного моніторингу;
• створення мобільної лабораторії виміру гідрологічних показників;
• поїздка для обміну досвідом до Румунії;
• розробка плану комплексного управління водними ресурсами;
• робоча зустріч з представниками Міжнародної комісії з питань захисту ріки Дунай;
• сприяння створенню Причорноморського басейнового управління в Одеській області;
• розробка і узгодження трансграничної аварійної схеми в Єврорегіоні “Нижній Дунай”;
• стартова робоча зустріч і 2 семінари;
• створення веб-сайта.
Діяльність в рамках проекту включає заходи направлені на:
• збільшення кадрового потенціалу українських управлінь водного господарства і попередження надзвичайних ситуацій і захисту від паводків, задіяних в управлінні водними ресурсами в українській частині Придунайського регіону;
• створення інституційних можливостей українських та румунських партнерів для організації системи трансграничного гідрологічного моніторингу;
• поліпшення технічних можливостей українських партнерів для гідрологічного моніторингу та технічних можливостей обох сторін (української й румунської) для дієвого обміну даними, інформацією між менеджерами по водному господарству та стосовно попередження надзвичайних ситуацій з Одеської області і повіту Тульча;
• розвиток управлінських можливостей всіх партнерів і органів управління Одеської області і повіту Тульча у сфері управління і стійкого використання водних ресурсів, збереження і відновлення водно-болотних угідь, попередження надзвичайних ситуацій та управління ризиком паводків;
Підвищення обізнаності населення і впровадження комплексного підходу для раціонального використання водних ресурсів також розглядається, як необхідний аспект реалізації системного підходу в області управління водними ресурсами на українській території Придунайського регіону.

Очікувані результати:

Безпосередні результати:
• мобільна лабораторія виміру гідрологічних показників;
• 3 автоматичних гідрологічних станції;
• сервер для об’єднаної гідрометеорологічної бази даних;
• спільна робоча група по водному моніторингу;
• План інтегрованого управління водним господарством для Української частки Придунайського регіону;
• Звіт про наявний стан системи гідрометеорологічного моніторингу в Нижньому Дунаї;
• Стратегія співробітництва в процесі управління водними ресурсами;
• Концепція створення та впровадження інтегрованого управління басейнами річок в Одеській області;
• Схема транскордонного обміну інформацією та співробітництва у випадку надзвичайних ситуацій в Єврорегіоні “Нижній Дунай”
• інформаційні бюлетені;
• серія короткометражних фільмів, присвячених раціональному використанню водних ресурсів;
• база даних;
• ГІС та тематичні карти, засновані на ГІС;
• підготовлений персонал;
• веб-сайт.

Довгострокові результати:
• покращення трансграничного співробітництва в сфері управління водними ресурсами (Румунія – Україна, Єврорегіон “Нижній Дунай”) та міжнародної співпраці (з Міжнародною комісією з питань охорони Придунайського регіону);
• горизонтальна інтеграція між регіональними управліннями водного господарства Одеси, Чернівців, Івано-Франківська і Закарпаття;
• вертикальна інтеграція, що включає Одеське обласне виробниче управління водного господарства і місцевих представників зацікавлених сторін на українській території Придунайського регіону (місцеві менеджери по водному господарству, місцеві власті, неурядові організації і т.д.)