Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У жовтні 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 13 проб води, виконано 380 вимірювань показників якості води. По басейну р.Дністер відібрано 7 проб води (р.Дністер – 2 проби, р.Ягорлик, р.Кучурган, р.Окна, р.Білочі, Кучурганське водосховище (с.Кучургани) – по 1 пробі води); по басейну р.Південний Буг – 1 проба води (р.Кодима); по басейну річок Причорномор’я – 4 проби води (р.Тілігул, р.Барабой, р.М.Куяльник, р.В.Куяльник – по 1 пробі води).

У жовтні 2016 року в р.Дністер по створу м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показникам: ХСК (у 2,4 рази) та БСК5 (у 2,3 рази); по створу с.Маяки –  зафіксовано перевищення ГДК по показнику БСК5 (в 1,2 рази).