Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

За січень-вересень 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 93 проби води, також відібрано та підготовлено 3 проби води з р.Дністер (м.Біляївка) для проведення радіологічного контролю.

 По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано 39 проб води (р.Дністер – 18 проб води, Кучурганське водосховище – 6 проб води, р.Ягорлик, р.Окна, р.Білочі, р.Кучурган, р.Турунчук – по 3 проби води); по басейну р.Південний Буг – 3 проби води (р.Кодима); по басейну річок Причорномор’я – 45 проб води (р.Сарата, р.Хаджидер, р.Когільник – по 6 проб води, р.М.Куяльник, р.В.Куяльник, р.Барабой, р.Тілігул, р.Каплань, р.Алкалія, р.Чага, канал Дунай-Сасик, водосховище Сасик  – по 3 проби води); по басейну р.Дунай – 6 проб води (р.Киргиж-Китай, р.В.Ялпуг – по 3 проби води).