Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У вересні 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 2 проби води по басейну р.Дністер (р.Дністер – по 2 пунктам спостереження: м.Біляївка і с.Маяки), виконано 46 вимірювань показників якості води.

У вересні 2016 року в р.Дністер по створу м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показнику ХСК у 1,2 рази; по створу с.Маяки не зафіксовано перевищень ГДК.