Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У серпні 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 19 проб води, виконано 635 вимірювань показників якості води; також відібрано 1 пробу води з р.Дністер (м.Біляївка) для проведення радіологічного контролю.

 По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано 6 проб води (р.Дністер, Кучурганське водосховище –  по 2 проби води, р.Турунчук, р.Кучурган – по 1 пробі води); по басейну р.Дунай – 2 проби води (р.В.Ялпуг, р.Киргиж-Китай); по басейну річок Причорномор’я – 11 проб води (р.Сарата, р.Когільник, р.Хаджидер – по 2 проби води, р.Чага, р.Каплань, р.Алкалія, канал Дунай-Сасик, водосховище Сасик – по 1 пробі води).

  У серпні 2016 року в р.Дністер по створу м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показнику ХСК у 1,4 рази; по створу с.Маяки не зафіксовано перевищень ГДК.

По р.Турунчук виявлено незначне перевищень ГДК  по показнику ХСК.

По р.Кучурган виявлено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, СПАР, кольоровість; зафіксовано наявність жирів.

У Кучурганському водосховищі виявлено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, БСК5,  азот амонійний, жири.

Найбільші перевищення гранично допустимих концентрацій  забруднюючих речовин у воді річок басейну  Причорномор’я  визначено у  річках: Сарата, Хаджидер, Алкалія, Когільник, Чага, де спостерігається перевищення норм ГДК по показникам: ХСК, мінералізація води, кольоровість.

Стан якості води у водосховищі Сасик (ГНС-2) задовільний у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

По р.В.Ялпуг (басейн р.Дунай) відмічається перевищення ГДК по показникам: ХСК, мінералізація води, кольоровість, БСК5.

По р.Киргиж-Китай (басейн р.Дунай) відмічається перевищення ГДК по показникам: фосфати, ХСК, БСК5, мінералізація води; також зафіксовано наявність жирів.