Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У липні 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 10 проб води, виконано 310 вимірювань показників якості води.

По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано 5 проб води (р.Дністер – 2 проби води, р.Ягорлик, р.Окна, р.Білочі – по 1 пробі води); по басейну р.Південний Буг – 1 проба води (р.Кодима); по басейну річок Причорномор’я – 4 проби води (р.М.Куяльник, р.В.Куяльник, р.Барабой, р.Тілігул – по1 пробі води).

У липні 2016 року в р.Дністер по створу м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показнику ХСК у 1,5 рази; по створу с.Маяки не зафіксовано перевищень ГДК.

По р.Ягорлик, р.Окна, р.Кодима перевищень ГДК не виявлено.

По р.М.Куяльник, р.В.Куяльник, р.Барабой виявлено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, БСК5.