Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У червні 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 4 проби води по басейну р.Дністер (р.Дністер – 2 проби води, р.Кучурган, Кучурганське водосховище (с.Кучурган) – по 1 пробі води), виконано 116 вимірювань показників якості води.

У червні 2016 року в р.Дністер по створам: м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) та с.Маяки не зафіксовано перевищень гранично допустимих концентрацій (ГДК).

По р.Кучурган спостерігається перевищення ГДК по показникам: ХСК, азот амонійний, залізо, мінералізація води, запах, БСК5, кольоровість; у пробах води виявлено вміст сульфідів і жирів.  

У Кучурганському водосховищі спостерігається перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, СПАР,  ХСК, БСК5.