Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У травні 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 22 проби води, виконано 728 вимірювань показників якості води; також відібрано 1 пробу води з р.Дністер (м.Біляївка) для проведення радіологічного контролю.

 У травні 2016 року в р.Дністер зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показнику ХСК: по створу м.Біляївка (питний водозабір м.Одеси) – в 2,8 разів, по створу с.Маяки – в 1,4 рази. 

У річці Білочі (с.Шершенці) зафіксовано перевищення ГДК по показникам: кольоровість (в 3,1 рази), ХСК (в 2,7 рази). В р.Окна (с.Лабушне) зафіксовано перевищення ГДК по показникам ХСК (у 1,5 рази) та БСК5 (у 1,3 рази). У р.Турунчук (с.Троїцьке), р.Ягорлик (с.Артирівка) не зафіксовано жодних перевищень ГДК.

Стан Кучурганського водосховища (с.Градениці) у порівнянні з відповідним періодом минулого року задовільний, спостерігається перевищення ГДК по показникам: мінералізація води (в 1,8 разів), БСК5  (в 1,1 рази), ХСК.

По р.Кодима (басейн р.Південний Буг) зафіксовано незначне перевищення ГДК по показнику ХСК.

Найбільші перевищення гранично допустимих концентрацій  забруднюючих речовин у воді річок басейну  Причорномор’я  визначено у  річках: Сарата, Хаджидер, Барабой, Алкалія, Когільник, Чага, де спостерігається перевищення норм ГДК по показникам: ХСК, БСК5, СПАР, мінералізація води. Стан показників режиму засолення є природнім.

Стан якості води у водосховищі Сасик (ГНС-2) задовільний у порівнянні з відповідним періодом минулого року, спостерігається зменшення  мінералізації води.

По  р.В.Ялпуг (басейн р.Дунай)  відмічається перевищення ГДК по показникам: ХСК (в 2,3 рази), мінералізація води (в 2,9 рази).

По р.Киргиж-Китай (басейн р.Дунай) відмічається перевищення ГДК по показникам: азот амонійний (в 1,5 рази), фосфати (в 2,4 рази), ХСК (в 1,1 рази), мінералізація води (в 3,9 рази); також зафіксовано наявність сульфідів і жирів.