Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У серпні 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 18 проб води, а також відібрано та підготовлено 1 пробу води з р.Дністер (м.Біляївка) для проведення радіологічного контролю. По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 3 проби води (р.Дністер – 2 проби води; р.Турунчук – 1 проба води); по басейну р.Південний Буг – 2 проби води (р.Кодима); по басейну річок Причорномор’я – 11 проб води (річки Сарата, Когільник, Хаджидер – по 2 проби води, річки Алкалія, Каплань, Чага, канал Дунай-Сасик, водосховище Сасик (ГНС-2) – по 1 пробі води); по басейну р.Дунай  –  2 проби води (річки В.Ялпуг, Киргиж-Китай).

 

Характеристика стану поверхневих вод у серпні 2017 року

Басейн р.Дністер

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився.

В р.Дністер в серпні 2017 року не зафіксовано жодних перевищень гранично допустимих концентрацій (ГДК).

В р.Турунчук  не зафіксовано перевищень ГДК.

Басейн річок Причорномор’я

У воді річок Сарата, Хаджидер, Когільник, Чага, Каплань, Алкалія спостерігається перевищення ГДК по показникам: ХСК, БСК5, мінералізація води, виявлено сульфіди, жири.

По водосховищу Сасик відмічено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, БСК5, а також виявлено сульфіди і жири.

Басейн р.Південний Буг

В р.Кодима  не зафіксовано перевищень ГДК.

Басейн р.Дунай

По р.Киргиж-Китай спостерігається перевищення ГДК по показникам: БСК5, ХСК, мінералізація води, також виявлено наявність жирів у воді.

У р.Великий Ялпуг спостерігається перевищення ГДК по показнику мінералізація води, також у  воді виявлено сульфіди і жири.

Результати лабораторних досліджень води з р.Дністер у серпні 2017 року за основними показниками (у порівнянні з минулим місяцем) наведені в таблиці.

tabl012