Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У липні 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 14 проб води. По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 9 проб води (р.Дністер, Кучурганське водосховище – по 2 проби води; річки Турунчук, Кучурган, Окна, Білочі, Ягорлик); по басейну річок Причорномор’я – 5 проб води (річки Алкалія, М.Куяльник, В.Куяльник, Барабой, Тілігул – по 1 пробі води).

Характеристика стану поверхневих вод у липні 2017 року

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився та знаходився на задовільному рівні, крім Кучурганського водосховища та р.Кучурган.

В р.Дністер у липні 2017 року зафіксовано перевищення ГДК по показнику хімічного споживання кисню (ХСК).

В р.Ягорлик спостерігається незначне перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, СПАР; також відмічена низька концентрація розчиненого кисню.

В річках Окна та Турунчук відмічається перевищення ГДК по показнику ХСК.

В р.Білочі  зафіксовано незначне перевищення ГДК по показнику СПАР.

В р.Кучурган відмічається перевищення ГДК по показникам ХСК, БСК5, мінералізація води, азот амонійний, кольоровість. Також зафіксовано наявність сульфідів і жирів у воді, майже відсутній вміст розчиненого кисню у воді. 

У Кучурганському водосховищі спостерігається перевищення ГДК по показникам: ХСК, БСК5, кольоровість, мінералізація води. Також зафіксовано наявність жирів, відмічається низька концентрація розчиненого кисню.

У воді річок басейну Причорномор’я  (річки Алкалія, М.Куяльник, В.Куяльник, Барабой, Тілігул) спостерігаються високі значення показників: ХСК, БСК5, СПАР, мінералізація води.

Результати лабораторних досліджень води з р.Дністер у липні 2017 року за основними показниками (у порівнянні з минулим місяцем) наведені в таблиці.

Інформація про стан р.Дністер у липні 2017 року (в порівнянні з червнем 2017р.)

converted_file_7d8c878e