Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У травні 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 19 проб води. По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 11 проб води (р.Дністер – 4 проби, Кучурганське водосховище – 2 проби, річки Кучурган, Турунчук, Ягорлик, Окна, Білочі – по 1 пробі води); по басейну річок Причорномор’я – 7 проб води (річки Сарата, Когільник, Алкалія, Барабой, Тілігул, канал Дунай-Сасик, водосховище Сасик – по 1 пробі води); по басейну р.Дунай – 1 проба води (р.В.Ялпуг).

Також у травні поточного року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та підготовлено 1 пробу води з р.Дністер (м.Біляївка) для проведення радіологічного контролю.

Характеристика стану поверхневих вод у травні 2017 року

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився та знаходився на задовільному рівні, крім р.Кучурган та Кучурганського водосховища.

У р.Кучурган (с.Степанівка) відмічаються високі показники ХСК, БСК5, мінералізація води. Показник розчиненого кисню відсутній у воді; також наявні у воді сульфіди і жири, що свідчить про забруднення водного об’єкту.

Стан Кучурганського водосховища у порівнянні з першим кварталом 2017 року погіршився, спостерігаються високі значення показників: мінералізація води, ХСК. У воді зафіксовано наявність жирів.

У воді річок басейну Причорномор’я  (Сарата, Барабой, Алкалія, Когільник) спостерігаються високі значення показників: ХСК, БСК5, СПАР, мінералізація води.

Стан якості води у водосховищі Сасик задовільний у порівнянні з минулим кварталом, спостерігається збільшення  мінералізації води.

По р.В.Ялпуг відмічаються високі значення показників ХСК, мінералізація води та СПАР.

Результати лабораторних досліджень води з р.Дністер у травні 2017 року за основними показниками (у порівнянні з минулим місяцем) наведені в таблиці.

monitoring006