Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У квітні 2017 році лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 5 проб води По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 2 проби води  з р.Дністер; по басейну річок Причорномор’я – 2 проби води (річки М.Куяльник, В.Куяльник); по басейну р.Південний Буг – 1 проба води з р.Кодима.

У квітні 2017 року в р.Дністер спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показнику хімічного споживання кисню у 1,3 рази (м.Біляївка) та у 2,4 рази (с.Маяки).