Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У першому кварталі 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано  33 проби води По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 15 проб води (р.Дністер – 6 проб, Кучурганське водосховище – 3 проби, р.Кучурган – 2 проби, річки Турунчук, Ягорлик, Окна, Білочі – по 1 пробі води); по басейну річок Причорномор’я – 15 проб води (річки Сарата, Когільник, Хаджидер по 2 проби води, річки Чага, Каплань, Алкалія,  М.Куяльник, В.Куяльник, Барабой, Тілігул, канал Дунай-Сасик, водосховище Сасик – по 1 пробі води); по басейну р.Південний Буг – 1 проба води з р.Кодима; по басейну р.Дунай – 2 проби води (р.Киргиж-Китай, р.В.Ялпуг).

Також у першому кварталі поточного року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та підготовлено 1 пробу води з р.Дністер (м.Біляївка) для проведення радіологічного контролю.

Стан р. Дністер по в/п Біляївка та в/п Маяки у порівнянні з відповідним періодом 2016 року залишався задовільним. Відмічається перевищення гранично допустимої концентрації  (ГДК) по показнику ХСК.

Стан річок Ягорлик, Турунчук, Окна, Білочі задовільний.

По р.Кучурган спостерігається перевищення ГДК по показникам: ХСК, мінералізація води, БСК5, залізо. У пробах води виявлено вміст сульфідів та жирів, а також відсутній вміст розчиненого кисню.  

Стан Кучурганського водосховища у порівнянні з відповідним періодом 2016 року задовільний, спостерігається перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК. У пробі води (с.Граданиці) зафіксовано наявність жирів.

По р.Кодима перевищень ГДК не виявлено.

Найбільші перевищення ГДК у воді річок басейну Причорномор’я  визначено у річках: Сарата, Хаджидер, Алкалія, Когільник, Чага, де спостерігається перевищення норм ГДК по показникам: ХСК, БСК5, СПАР, мінералізація води.

Стан якості води у водосховищі Сасик задовільний у порівнянні з відповідним періодом минулого року, спостерігається збільшення  мінералізації води.

По р.В.Ялпуг відмічається перевищення ГДК по показникам ХСК та мінералізація води.

По р.Киргиж-Китай відмічається перевищення ГДК по показникам: ХСК, БСК5, СПАР, фосфати, залізо та мінералізація води. Також відмічено низький показник розчиненого кисню у воді.