На теперішній час Одеське обласне управління водних ресурсів забезпечує роботу  спрямовану на удосконалення проектного комплексу з управління водними ресурсами та меліоративними об’єктами Одеської області створеного на базі геоінформаційної системи ArcGis.  

Удосконалений програмний комплекс забезпечить більш гнучке та оперативне управління водними ресурсами за басейновим принципом та на об’єктовому рівні, також більш оперативну роботу з об’єктами меліоративного фонду. Всі водні ресурси та об’єкти , меліоративний фонд миттєво відображатимуться на картографічному полі у електронному вигляді та по ряду шарів відображатиметься «історична» та наявна інформація характеристики, використання та облік. Сприятиме отриманню потрібної інформації, швидкого рішення інших операційних та оперативних задач існуючого програмного комплексу. Розроблена структура буде мати інструментарій для набору даних з передбаченою можливістю доповнення, редагування та встановлення зв’язків між шарами для швидкого пошуку, перегляду (у т.ч. фотографічних матеріалів, актів обстеження тощо) та викопіюванню інформації по кожному району обслуговування як в узагальненій формі так і при переході на кожний окремий графічний об’єкт  який закріплено за підвідомчими організаціями Одеського облводресурсів.

Удосконалений програмний комплекс  повинен допомогти фахівцям Одеського облводресурсів та підвідомчих організацій більш оперативно і якісно працювати з відповідною інформацією і приймати більш обґрунтовані рішення.

Рисунок1

Рисунок2