Служба контролю, діловодства, взаємодії із засобами масової інформації

Служба контролю, діловодства, взаємодії із засобами масової інформації Одеського облводресурсів є структурним підрозділом апарату Одеського обласного управління водних ресурсів.

Основні завдання служби:
– здійснення контролю за виконанням наказів, доручень, розпоряджень та рішень колегій Держводагентства України й Одеського облводресурсів, розпоряджень облдержадміністрації, за своєчасним розглядом структурними підрозділами апарату облводресурсів запитів і звернень народних депутатів України, звернень та скарг громадян. Проведення аналізу виконання та внесення пропозицій щодо удосконалення їх виконання;
– проведення попереджувального моніторингу стану виконання наказів і доручень керівництва Держводагентства України й Одеського облводресурсів та своєчасне інформування начальника облводресурсів у разі неможливості їх виконання у визначені строки;
– підготовка проектів наказів і доручень начальника облводресурсів з питань, що належить до компетенції відділу;
– підготовка матеріалів для розгляду на засіданні колегії питання про стан виконавчої дисципліни в апараті облводресурсів;
– організація роботи щодо збереження документів та здачі їх до Державного архіву Одеської області;
– дотримання єдиного порядку документування і роботи з документами в облводресурсів. Організація діловодства:
– забезпечення обліку, реєстрації та своєчасної передачі документів до структурних підрозділів;
– перевірка стану виконання структурними підрозділами апарату облводресурсів, підвідомчими організаціями наказів і доручень керівництва облводресурсів;
– підготовка і систематичне надання структурним підрозділам апарату облводресурсів, підвідомчим організаціям інформаційних матеріалів щодо строків виконання наказів і доручень керівництва Держводагентства України та облводресурсів, проведення роботи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів;
– подання на розгляд пропозицій начальнику облводресурсів про притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів апарату облводресурсів та підвідомчих організацій за невиконання або неналежне виконання наказів і доручень керівництва Держводагентства та облводресурсів;
– розробка та подання в установленому порядку пропозицій з питань удосконалення організації здійснення контролю;
– дотримання єдиного порядку документування і роботи з документами в облводресурсів. Організація діловодства:
забезпечення обліку, реєстрації та своєчасної передачі документів до структурних підрозділів;
– розробка Інструкції з діловодства та Зведеної номенклатури справ;
– здійснення організаційно-методичного керівництва роботи з документами у структурних підрозділах апарату облводресурсів, проведення занять та організація підвищення кваліфікації працівників облводресурсів з питань організації та ведення діловодства;
– забезпечення роботи з документами, що підлягають збереженню, ведення обліку використання закінчених діловодством справ.
Служба співпрацює зі структурними підрозділами, головними спеціалістами, підвідомчими організаціями облводресурсів, з облдержадміністрацією з питань стану виконання документів, з іншими організаціями з питань, що належать до компетенції служби.

Структура служби:
– провідний інженер – 1 чол.;
– інженер І-ї категорії – 2 чол.
Телефон служби: (048) 766-91-11; (048) 728-13-23.