Основні завдання

Основними завданнями Одеського облводресурсів є:
 • Реалізація у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.
  • Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об’єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.
  • Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.
  • Здійснення моніторингу стану поверхневих вод, зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства України.
  • Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.
  • Участь у розробці і встановленні режимів роботи водосховищ у басейнах річок Південний Буг, Дністер, Дунай інших водойм та водогосподарських систем у басейні річок Причорномор’я на території Одеської області, нагляд за їх дотриманням.
  • Координація роботи підвідомчих організацій в питаннях управління, охорони та відтворення водних ресурсів басейнів річок Південний Буг, Дністер, річок Причорномор’я на території Одеської області.
  • Взаємодія з Дністровсько-Прутським БУВР, БУВР р.Південний Буг та Дунайським БУВР щодо управління водними ресурсами у басейнах річок Дністер, Південний Буг та Дунай на території області.
  • Взаємодія з Державним підприємством «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» щодо формування планів протипаводкових робіт, будівництва сільських групових водопроводів, розчистка русел малих річок, участь у робочих та державних комісіях по прийому в експлуатацію завершеного будівництва.
  • Одеське облводресурсів разом з Державним підприємством «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» приймає участь відповідно до встановленого порядку проведення узгоджень, затвердження проектно-кошторисної документації, а також внесення до неї зміні виправлень з урахуванням зауважень та висновків органів експертизи.
  • Здійснення зовнішніх зв’язків з водогосподарськими організаціями Румунії, Республіки Молдови та міжнародними організаціями і фондами у відповідності до укладених міжурядових угод або інших нормативно-правових актів з питань водного господарства на прикордонних водах.