Моніторинг

Однією з проблем багатьох районів області є відсутність чистої питної води. Централізованим водопостачанням в області охоплено 57% населення області. У 83% з них вода не відповідає вимогам державного стандарту “Вода питна”. Майже 160 населених пунктів частково або повністю продовжують користуватися привізною водою.
Якість води джерел питного водопостачання значною мірою залежить від якості води в малих річках. Разом з тим, місцеве населення, як правило, найбільш зневажливо ставляться саме до малих річок.
Тому зараз характерним, в тому числі й для Одещини, є зростання рівня забрудненості місцевих джерел питної води. Якість питної води можна забезпечити за рахунок удосконалення технологій її очищення. Але навіть найновітніші технології очистки води не дадуть бажаних результатів без дбайливого ставлення органів місцевої влади та кожного з місцевих жителів до стану і використання водних ресурсів.
З метою забезпечення недопущення погіршення стану водних ресурсів облводресурсів проводить моніторинг за гідрохімічним та екологічним станом водних об’єктів.
Крім цього, впровадження зрошування на півдні України вимагає здійснення систематичного контролю за гідрогеолого-меліоративним станом зрошуваних і прилеглих земель.
Мережа моніторингу охоплює всі категорії водних об’єктів, які знаходяться на території Одеської області.
До програми спостережень включені річки Дністер і Турунчук, 16 середніх та малих річок, Кучурганське водосховище, водосховище Сасик, 13 водосховищ – джерел зрошування, 37 – випусків колекторно-дренажних вод, що знаходяться на територіях восьми районних та міжрайонних управлінь водного господарства.
Моніторинг за гідрохімічним станом поверхневих водних об’єктів, рівнями ґрунтових вод та якістю колекторно-дренажних вод в басейнах річок Дністер, Південний Буг та річок Причорномор’я у межах Одеської області здійснює Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція.
Моніторинг за екологічним станом водних об’єктів та прибережних захисних смуг в частині здійснення візуального обстеження русел річок з прибережними смугами здійснюють структурні підрозділи облводресурсів.
Одним із шляхів здійснення моніторингу за кількісними показниками використання водних ресурсів, сплати за їх використання та якістю вод є організація збору державної статистичної звітності 2-ТП (водгосп), станом на 01.01.2011 року на обліку в облводресурсів знаходиться 1873 водокористувача. Облводресурсів забезпечує зведення та аналіз інформації щодо обсягів водокористування за всіма галузями народного господарства і сплати збору за спеціальне водокористування.

Cтаном на 01.01.2015 року на обліку в облводресурсів знаходиться 1863 водокористувача.