Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.
Реалізація бюджетної програми,  відповідальним виконавцем якої в області є Одеське обласне управління водних ресурсів,  протягом 2015 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 93061,4 тис.грн. Касові видатки склали 92999,9 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в  межах сум, передбачених  кошторисами у обсязі 92240,7 тис.грн.  
 Фінансування експлуатаційних заходів у 2015 році дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.
За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 485,7 тис.грн, за КЕКВ 2140 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 82,8 тис.грн, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 10 бюджетних організаціях.
У 2015 році за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 130,2 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 333,4 тис.га, виконано 3596 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану поверхневих вод. Подано води для зрошення сільськогосподарських культур в обсязі 127384,4 тис.м3 на площі 40,4 тис.га, виконано 113,0 тис. гектарополивів.
         Обсяг власних надходжень за 2015 рік склав  45526,6 тис.грн, що на 70% більше рівня 2014 року.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів у 2015 році було відремонтовано 193 одиниці механізмів та транспортних засобів, 655 гідроспоруд, 127 гідропостів, 95 виробничих  споруд, 174,9 км каналів, 22,9 км трубопроводів, 176 насосних станцій, 556 агрегатів.
     Штатна чисельність працівників 2132 одиниць. Фонд оплати праці за 2015 рік склав 47791,8 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата  склала 1868 грн.

баланс1

баланс2

баланс3

баланс4

баланс5

баланс6