Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.
Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Одеське облводресурсів, за І квартал 2017 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 31786,5 тис.грн. Касові видатки склали 30169,3 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в  межах сум, передбачених  кошторисами у обсязі  30830,2 тис.грн.  
 Фінансування експлуатаційних заходів за І квартал 2017 року дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.
За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 38858,27 гривень, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 27281,35 гривень, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 10 бюджетних організаціях.
За  І квартал 2017 року за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 124,4 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 26,1 тис.га., виконано 1053 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод, подано води для зрошення сільськогосподарських культур на площі 4 га.
Обсяг власних надходжень за І квартал 2017 року склав  2794,4 тис.грн,  що на 10,9 відсотка меньше рівня відповідного періоду 2016 року.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів за І квартал 2017 року було відремонтовано 77 одиниці механізмів та транспортних засобів, 177 гідроспоруд, 75 гідропостів, 30 виробничі  споруди, 57,5 км каналів, 15,5 км трубопроводів, 100 насосних станцій, 226 агрегата.
Штатна чисельність працівників 2310 одиниці. Середньомісячна заробітна плата  склала 3489 грн.

баланс 1

баланс 2