Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.
Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Одеське облводресурсів, за 9 місяців 2016 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 75497,5 тис.грн. Касові видатки склали 74134,8 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в  межах сум, передбачених  кошторисами у обсязі  74277,7 тис.грн.  
 Фінансування експлуатаційних заходів за 9 місяців 2016 року дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.
За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 108015 гривень, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 57782 гривень, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 10 бюджетних організаціях.
За 9 місяців  2016 року за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 130,2 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 178 тис.га., виконано 2995 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод, подано води для зрошення сільськогосподарських культур на площі 118537 тис.га.
Обсяг власних надходжень за 9 місяців 2016 року склав  38810 тис.грн,  що на 2 відсотка більше  рівня відповідного періоду 2015 року.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів за 9 місяців 2016 року було відремонтовано 143 одиниці механізмів та транспортних засобів, 427 гідроспоруд, 133 гідропостів, 89 виробничі  споруди, 138,3 км каналів, 14,9 км трубопроводів, 121 насосних станцій, 394 агрегата.
Штатна чисельність працівників 2310 одиниці. Середньомісячна заробітна плата  склала 2172 грн.

Balance

Balance1

Balance2

Balance3