Забезпечення питною водою сільських населених пунктів

1(16)Ситуація в області з централізованим водопостачанням сільських населених пунктів є складною. Водопостачанням охоплено 57 % сільських населених пунктів, з них у 83% вода не відповідає вимогам державного стандарту “вода питна”. 162 населених пункти користуються привізною водою.
Проектування та будівництво групових водопроводів в Одеської області було розпочато на підставі Постанови Ради Міністрів України за № 261 від 24.07.1986р. Завданням передбачалося забезпечити будівництво 495 км магістральних водоводів та 542 км розвідних та локальних мереж. На виконання цієї Постанови у 1988 році було розроблено ТЕР Кілійського групового водопроводу з водоподачею у 36 населених пунктів та загальною продуктивністю 25 тис.м3/добу.
У 2004 році роботу по будівництву Кілійського та Татарбунарського водопроводів було продовжено. 2(7)
У 2005 році було побудовано комплекс водопровідних очисних споруд, насосні станції в селах Новоселівка та Шевченково, водопровідні споруди в с.Червоний Яр.
В 2006 році на будівництво об’єктів Кілійського й Татарбунарського водопроводів було виділено і освоєно з державного бюджету 20,802 млн. грн.
  29.12.2006 р. Державною комісією прийняти в експлуатацію об’єкти Кілійського групового водопроводу – комплекс очисних споруд , НСП с. Шевченково, НСП с. Новоселівка , водопровідні споруди в с.Червоний Яр, магістральний водовід. За результатами роботи Державної комісії вище перераховані водопровідні споруди Кілійського групового водопроводу прийняті в експлуатацію.
У 2007 році на будівництво групових водопроводів з державного бюджету фактично профінансовано– 15,676 млн. грн., у тому числі на Кілійський груповий водопровід – 7,131 млн. грн., на Татарбунарський груповий водопровід – 8,245 млн. грн., на коригування ТЕО Дністровського груповому водопроводу – 0,3 млн. грн..
Наприкінці 2007 року Державна комісія прийняла в експлуатацію споруди НСП с.Дмитрівка з НС –III підйому та споруди напірних резервуарів с. Фурманівка.
У 2008 році на виконання “Регіональної комплексної програми першочергового забезпечення сільських населених пунктів Одеської області, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2007 – 2010 роках і прогноз до 2015 року” продовжено будівництво Кілійського та Татарбунарського групових водопроводів. В продовж року з очисних споруд Кілійського групового водопроводу подано сільським споживачам 360 т.м3 питної води у 6 населених пунктів з населенням 15000 чоловік. На балансі Кілійського УВГ –50 км. магістрального водопроводу. Експлуатується насосна станція І підйому; очисні споруди; 3 насосні станції підкачки, 2 комплекси напірних резервуарів.
Прийнято в експлуатацію НСП с.Струмок, с.Спаське, комплекс водонапірної башти с.Баштанівка.
У 2009 році будівництво Кілійського та Татарбунарського групових водопроводів не здійснювалось за відсутністю фінансування.
Протягом року з очисних споруд Кілійського групового водопроводу подано сільським споживачам 306 тис.м3 питної води у 7 населених пунктах. На балансі Кілійського УВГ –50 км магістрального водопроводу.
В 2010 році виділені кошти з державного бюджету в обсязі 6,8 млн грн. Закінчені роботи по будівництву комплексу водопровідних споруд в с.Василівка Кілійського району.
В 2011 році за рахунок обласного бюджету 3,5 млн побутовані розвідні мережі в селах Баштанівка та Струмок.

В 2012 році фінансування з державного та обласного бюджету  не проводилось. Закінчено будівництво комплексу водопровідних споруд в с.Дмитрівка Татарбунарського району.

В 2013 році через відсутність фінансування з Державного та обласного бюджетів будівництво групових водопроводів не здійснювалось. Прийнято в експлуатацію комплекс водопровідних споруд в с.Дмитрівка Татарбунарського району. Питна вода подається до населеного пункту.

В 2014 році через відсутність фінансування будівництво групових водопроводів не здійснювалось. Протягом 2014 року населенню подано 292 тис.м3 питної води.

В 2015 році через відсутність фінансування будівництва групових водопроводів не здійснювалась. Протягом 2015 року населенню Кілійського та Татарбунарського районів подано 290 тис. м3 питної води.