Аналітично-диспетчерський центр

Облводресурсів як функціональний елемент відомчої системи Держводагентства України, є складовою частиною єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.
Функціональна відомча система Одеського обласного  управління водних ресурсів (орган управління ФВС облводресурсів – Аналітично-диспетчерський центр облводресурсів) створена відповідно до відомчої Інструкції щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах (ВНД 33-1.1-14-2001) і затверджена головою комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації у березні 2008 року.
Завдання ФВС облводресурсів:
– забезпечення готовності структурних підрозділів облводресурсів до дій та реалізація заходів, спрямованих на запобігання виникненню і реагування на надзвичайні ситуації;
– підготовка дій персоналу управлінь, в межах своєї компетенції, щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
– створення, раціональне збереження і використання у підпорядкованих водогосподарських організаціях резервів запасів матеріальних ресурсів;
– збір і аналіз інформації щодо надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, своєчасне та достовірне оповіщення про можливу загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах в межах дії обслуговування управліннями облводресурсів, фактичну обстановку і вжиті заходи;
– проведення невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на підвідомчих об’єктах державної власності;
– мінімізація можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;
– участь у міжнародному співробітництві з питань транскордонних водних ресурсів.
Сили і засоби ФВС облводресурсів – це сили і засоби структурних підрозділів, підпорядкованих облводресурсів, з їх оснащенням та спорядженням відповідними машинами і механізмами, а також інформаційні бази зазначених структурних підрозділів.
Органом управління ФВС облводресурсів є Аналітично – диспетчерський центр , який є його уповноваженим структурним підрозділом, призначеним в межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах.

 

Новини розділу  “Аналітично-диспетчерський центр”